Contact

Diamond Shikshan Samsthe,
Gopalpur galli,
Bijapur-586101

Contact No : 08352-240426, 9880786066, 8722927816, 9880786682

              Diamond Shikshan Samsthe,
Near Sindgi Naka, Near Bypass, NH-13,
Bijapur-586104

Contact No : 08352-240426, 9880786066, 8722927816, 9880786682